• Povrce

  Prirodna prevencija polijeganja sadnica

  S ciljem smanjenja negativnih posljedica primjene kemijskih sredstava, koja zbog razvoja rezistentnosti s vremenom postaju sve manje učinkovita, u današnje vrijeme težište sve više stavljamo na ekološkuzaštitu bilja. Za potrebe ekološkog uzgoja stvorena je nova generacija bioloških pripravaka kojom se sprječava pojava i razvoj bolesti. Ti pripravci nisu štetni za zdravlje ljudi i korisnih životinja, ne ostavljajurezidue i

 • Vinogradi

  Gnojidba trajnih nasada u ekološkom uzgoju

  Gnojidba trajnih nasada: voćnjaka, maslinika i vinograda izuzetno je važna agrotehnička mjera kojom se podržava potrebna razina hranjiva u tlu i ravnoteža među pojedinim hranjivim elementima neophodnim za normalan rast i razvoj kultura. Ujedno se redovitom gnojidbom u tlo vraćaju hranjiva iznesena uslijed vegetativnog rasta mladica, izboja i korijena kao

 • Masline

  Osnovna gnojidba masline u ekološkom uzgoju

  Poznate su prednosti ekološkog ili organskog uzgoja – čuva se plodnost tla, kvaliteta vode (smanjuju se nitrati u tlu), energija se racionalnije koristi. Osim toga, eko uzgoj čuva biološku i genetsku raznovrsnost i proizvodi kvalitetne i zdrave kulture bez ostataka rezidua pesticida i štetnih tvari. Gnojidba u ekološkom maslinarstvu Gnojidbom

 • Rovac

  Ekološko suzbijanje zemljišnih štetnika

  Protekla zima s nadprosječno visokim temperaturama pogodovala je prezimljavanju velikog broja zemljišnih štetnika. Izrazito velik broj štetnika se pojavljuju na poljima gdje nisu provedene potrebne agrotehničke mjere kojima se smanjuje njihova populacija (obrada tla, plodored…). Najznačajniji zemljišni štetnici koji rade štete na povrtnim i ratarskim kulturama su: rovci, sovice pozemljuše,

 • Jabuka

  Zaštita i pomoć biljkama u stresnim situacijama

  Pomognite biljkama u lošim vremenskim uvjetima ojačivačima bilja i zaštitinim sredstvima dozvoljenim u ekološkoj proizvodnji. Ojačivače bilja pripoizvodi njemačka tvrtka Biofa Ag koja se već 25 godina uspješno bavi biološkom zaštitom u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu i jedna je od vodećih imena na području zapadne Evrope. Ojačivače bilja za prevenciju

 • Jabučni savijač

  Granupom® – insekticid za kontrolu jabučnog savijača

  Efikasno i ekološki prihvatljivo suzbijanje jabučnog savijača vrši se biološkim sredstvom za zaštitu Granupom®. Granupom® sadrži novi izolirani granulozni virus (2,2×1013 granula/l) kojim se prekida poznata otpornost jabučnog savijača i postiže visoka djelotvornost. Jabučni savijač (Cydia pomonella) najopasniji je štetnik nasada jabuka, a napada i ostale vrste kao što su

 • Maslina

  Folijarna gnojidba masline

  U vrijeme intenzivne vegetacije maslina ima povećane potrebe za makro i mikro hranjivima. Uz osnovnu gnojidbu potrebna hranjiva možemo osigurati putem navodnjavanja, a kada to nije moguće primjenjuje se folijarna gnojidba. Folijarna prihrana maslina uvijek postiže dobre rezultate. Neophodna je u maslinicima koji nemaju navodnjavanje i gdje je u sušnom

 • Krumpirova zlatica

  Neemazal®TS – biološki insekticid za suzbijanje štetnika

  Blaga zima s nadprosječno visokim temperaturama uvjetovala je preživljavanje velikog broja štetnika čiju prisutnost nalazimo na gotovo svim poljoprivrednim kulturama. Za ekološke i integrirane proizvođače, ali i za sve one koji vode brigu o zaštiti okoliša rješenje u suzbijanju štetnika je primjena biološkog insekticida širokog spektra Neemazal TS. NeemAzal TS

 • Wolff – mješavina

  Zatravljivanjem do veće bioraznolikosti i bolje plodnosti tla Osigurajmo kontinuiranu pašu za eko pčelinjak Kroz duži niz godina jednostranom obradom i primjenom mehanizacije u vinogradima dolazilo je do zbijanja tla. Smanjivala se poroznost i narušavali su se vodozračni odnosi. Tla su gubila povoljna teksturna i strukturna svojstva , a samim