Ekološko suzbijanje zemljišnih štetnika

Protekla zima s nadprosječno visokim temperaturama pogodovala je prezimljavanju velikog broja zemljišnih štetnika. Izrazito velik broj štetnika se pojavljuju na poljima gdje nisu provedene potrebne agrotehničke mjere kojima se smanjuje njihova populacija (obrada tla, plodored…).

Najznačajniji zemljišni štetnici koji rade štete na povrtnim i ratarskim kulturama su: rovci, sovice pozemljuše, grčice hrušta i livadni komar.

Svi ti štetnici žive u tlu ili na samoj površini tla praveći štete na korijenu, gomolju i lukovicama ili na korjenovom vratu biljke. Osobito su opasni kad se pojavljuju u velikim populacijama kad u kratkom vremenu mogu znatno prorijediti sklop ili potpuno uništiti nasad.

Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)

Gusjenice noćnih leptira iz porodice sovica (Noctuidae) se preko dana zadržavaju u površinskom sloju tla, a noću izlaze i hrane se oštećujući biljke uz samu površinu tla. Pregrizaju vrat korijena i stabljiku i hrane se prizemnim lišćem. Tijela gusjenica su gola, sjajna, dugačka 3-5 cm, zelene su, smeđe ili smeđe s tamnom glavom. Kod dodira se odmah spiralno umotaju. Poznate vrste su usjevna sovica ( Agrotis segetum), proljetna sovica (Euxoa temera) i sovica ipsilon (Agrotis ipsilon).

Hrušt (Melolontha melolontha)

Ličinke-grčice hrušta žive u tlu (2-3 godine) gdje rade štete oštećujući korijenje različitih biljaka, a posebno velike štete rade na povrću, krumpiru i jagodama.

Rovac (Gryllotalpa gryllotalpa)

Rovac je polifagni štetnik, krupnog tijela 4-5 cm, žuto smeđe boje s jaki nogama kojima kopa plitke hodnike ispod površine tla i pritom oštećuje i uništava korijenje biljaka. Ličinke su slične odraslom obliku. Osjetljiv je na niske temperature pa se stoga već u rujnu (ovisno o temperaturi) povlači na prezimljavanje. Prezimi kao odrasla ličinka na toplijim mjestima, najčešće u stajnjaku, kompostu ili dublje u zemlji (60-100 cm). Odrasli oblik tijekom lipnja i srpnja izlazi na površinu tla. Nakon oplodnje, ženke odlažu 300-600 jaja u tlo na dubinu oko 40 cm. Nakon tri tjedna izlaskom iz jaja mlade ličinke počinju kopati hodnike hraneći se i oštećujući korijenje biljaka.

Livadni komar (Tipula paludosa)

Komari se rjeđe pojavljuju (od sredine kolovoza) i uglavnom napadaju povrtne kulture.

Do nedugo, zemljišni štetnici su se suzbijali uglavnom zemljišnim insekticidima čija je primjena često ograničena, a u ekološkom uzgoju je zabranjena.

Kao alternativa zemljišnim insekticidima za kontrolu i suzbijanje zemljišnih štetnika na poljoprivrednim kulturama vrlo uspješno se koriste entomopatogene nematode Steinernema carpocapsa i Heterohabditis bacteriophora.

Entomopatogene nematode – EPN su mikroskopski jednostavni organizmi koji aktivno parazitiraju štetnika ulazeći u tjelesnu šupljinu kroz prirodne otvore: usta, traheje ili anus. Nakon parazitacije , ličinke nematoda se u štetniku domaćinu razmnožavaju i zatim iz njega agresivno izlaze. Štetnik domaćin potom ugiba.

EPN pod trgovačkim nazivom NEMASTAR® ( Steinernema carpocapsa) primjenjuje se za suzbijanje: rovca ( Gryllotalpa gryllotalpa), usjevnih sovica ( Agrotis segetum), proljetnih sovica ( Euxoa temera), sovice ipsilon (Agrotis ipsilon) i livadnog komara ( Tipula paludosa)

Optimalna primjena: protiv rovca od travnja do srpnja, sovice od lipnja do kolovoza te livadnog komara od sredine rujna do sredine listopada. Tretira se jednostavno – zalijevanjem otopinom nematoda. Povoljna temperatura tla je 12-28 oC. Kod većih temperatura tla slabi djelovanje neamatoda. Nemastar® odlično djeluje protiv odraslog rovca, isključujući mlade ličinke. Sovice i livadnog komara Nemastar® suzbija vrlo dobro – ličinke i gusjenice ugibaju unutar 4 dana.

Grčice hrušta se suzbijaju EPN pod trgovačkim nazivom NEMAGREEN® ( Heterorhabditis bacteriophora), a primjenjuje se od sredine lipnja do kraja rujna. Nemagreen® djeluje isključivo na ličinku hrušta. Efikasnost suzbijanja je veća od 80%.

Entomopatogene nematode na žalost ne djeluju na žičnjake, stoga je u ekološkom uzgoju izuzetno važan pravilan plodored.

Primjena entomopatogenih nematoda je vrlo jednostavna, vrši se standardnim uređajima koji se koriste i za aplikaciju kemijskih pripravaka, kao i uređajima za navodnjavanje, ili zalijevanjem. S obzirom da su nematode duljine do 0,7 mm potrebno je ukloniti sve zaslone (mrežice) ispred mlaznica, a na atomizerima izvaditi filtere. Maksimalni dozvoljeni pritisak kod aplikacije je 5 bara.

Nematode apliciramo kad je oblačno ili u sumrak jer ih ultraljubičasto zračenje oštećuje.

Brojnim istraživanjima u svijetu dokazano je da entomopatogene nematode imaju slijedeće prednosti u odnosu na kemijske pripravke:

  • Djeluju brzo i učinkovito kroz duže razdoblje ( razmnožavanjem se same obnavljaju)
  • Imaju visok potencijal razmnožavanja
  • Imaju široku listu domaćina
  • Nisu štetne za druge žive organizme niti za okoliš
  • Nema opasnosti od rezidua
  • Jednostavno se primjenjuju
  • Nije potrebno vrijeme čekanja od primjene do sjetve ili sadnje
  • Kompatibilne su s mnogim kemijskim pripravcima

Zbog svih navedenih prednosti kao i zbog ograničavanja upotrebe pesticida, a osobito u integriranoj i ekološkoj proizvodnji dolazi do sve veće upotrebe entomopatogenih nematoda ili entomoinsekticida u suzbijanju štetnih insekata. EPN –entomopatogene nematode bezopasne su za ljude , životinje i biljke.

Tvrtka Pro-eco d.o.o. iz novog Marofa, osim gore navedenih nematoda, na hrvatskom tržištu nudi entomopatogene nematode za biološko suzbijanje drugih štetnih insekata na poljoprivrednim kulturama:

NEMACEL® – za suzbijanje ličinki male crne mušice (Bradysia spp., lycoriella spp.)kod proizvodnje šampinjona

NEMAFLOR® za suzbijanje kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)

NEMAPLUS® – za suzbijanje ličinke male crne mušice kod proizvodnje povrća i cvijeća

NEMAPOM® – za suzbijanje ličinki jabučnog savijača ( Cydia pomonella)

NEMATOP® – za suzbijanje ličinki pipa