Folijarna gnojidba masline

U vrijeme intenzivne vegetacije maslina ima povećane potrebe za makro i mikro hranjivima.

Uz osnovnu gnojidbu potrebna hranjiva možemo osigurati putem navodnjavanja, a kada to nije moguće primjenjuje se folijarna gnojidba.

Folijarna prihrana maslina uvijek postiže dobre rezultate.

Neophodna je u maslinicima koji nemaju navodnjavanje i gdje je u sušnom razdoblju uslijed velikog nedostatka vlage u tlu, onemogućeno usvajanje hranjiva putem korijena.

Prednost folijarne prihrane je mogućnost tretiranja u vrijeme kada korijen sadnice miruje, a gnojidba preko korijena nema učinka.

Jedna od glavnih karakteristika folijarne prihrane je brzo djelovanje na primarni metabolizam biljke, a najučinkovitija su organska folijarna gnojiva ILSAMINI, dobiveni enzimatskom hidrolizom čija je baza GELAMIN®.

Gnojiva na bazi gelamina® potiču prijenos šećera, povećavaju fotosintetsku aktivnost, poboljšavaju zametanje plodova i formiranje novih biljnih tkiva. Također povisuju otpornost biljke na nepovoljne utjecaje povećavajući čvrstoću tkiva i povećavaju tvrdoću i skladišnu sposobnost plodova.

Dostupna su folijarna gnojiva različitog sadržaja hranjiva – Ilsamin N90, Ilsamin Bor, Ilsamin Kalcij i Ilsamin MMZ čija kombinirana primjena pruža uravnoteženu opskrbu masline hranjivim tvarima, ovisno o razvojnom ciklusu i potrebama biljke.

Redovito i pravilno gnojene masline dobro se razvijaju, otpornije su na bolesti , daju redovite i dobre prinose ploda i ulja.

ILSAMIN N90 je organsko dušično gnojivo, sadrži 9% dušika(N) i 55% aminokiselina poput prolina, lizina, arginina triptofana i L polipeptida niske i srednje molekularne težine neophodne za pravilan rast i razvoj biljaka

ILSAMIN BOR je folijarno gnojivo koje se sastoji od organske tvari dobivene hidrolizom enzima, a sadrži 4% dušika(N), 5% razgradivog bora(B) i 15% ugljika(C) organskog porijekla te L-aminokiseline i L-polipeptide.

Od hranjivih elemenata dušik ima važnu ulogu. Sastavni je dio aminokiselina i klorofila, stimulira vegetativni rast i pomaže asimilaciju drugih hranjivih elemenata. Nedostatak dušika manifestira se svijetlozelenom bojom listova i slabim prirastom mladica. Maslina vrlo dobro reagira na folijarnu dušičnu gnojidbu, a najveće potrebe za dušikom ima za vrijeme rasta i razvoja mladica, u fazi cvatnje pa sve do okoštavanja sjemenki.

Opskrba masline dušikom i borom na kraju mirovanja vegetacije omogućuje biljci dobru pripremu za stvaranje ploda. Redovita folijarna prihrana u toj fazi i odgovarajuća rezidba iz godine u godinu, umanjuju razlike u prinosu te omogućuje konstantnu kvalitetu i kvantitetu.

Daljnja tretiranja dušikom i borom početkom cvatnje omogućuju dobro formiranje cvjetova, pospješuje se oplodnja, zametanje plodova i smanjuje se morfološki sterilitet. Biološka aktivnost bora vezana je uz metabolitičke procese poput transporta šećera i razvoja novog biljnog tkiva. Manjak bora kod masline očituje se klorozom na vršnom dijelu listova i deformacijom plodova (monkey face).

ILSAMIN KALCIJ sadrži: ukupnog dušika (N) 5%, razgradivog kalcija (Ca) 8%, organskog ugljika (C) biološkog porijekla 15% i ukupan udio aminokiselina 30%

Maslina je kultura koja je najosjetljivija na nedostatak kalcija. Kalcij kao sastavni dio stanice regulira čvrstoću stanične stjenke i intenzitet metabolizma dušika, povisuje otpornost biljke na nepovoljne uvjete povećavajući čvrstoću tkiva. Primjenjuje se u fazi razvoja ploda.

ILSAMIN MMZ sadrži: ukupnog dušika (N) 4%, razgradivog magnezij (MgO) oksida 4%, razgradivog sumpor trioksida (SO3) 6%, razgradivog mangana (Mn) 1%, razgradivog cinka (Zn) 1%, Organskog ugljika (C) biološkog porijekla 15% i ukupnog udjela aminokiselina 25%

Od lipnja pa nadalje za kvalitetu plodova izuzetno je važna dobra opskrba magnezijem, sumporom, cinkom i drugim mikroelementima. Magnezij i sumpor imaju značajnu ulogu u smanjenju štetnog djelovanja klora, ujedno sumpor izravno djeluje u metabolizmu masti. Mikroelementi sadržani u Ilsaminu MMZ povećavaju fotosintetsku aktivnost, daju intenzivnu boju plodovima i lišću, povećavaju veličinu i poboljšavaju okus plodova, te sprječavaju opadanje plodova. Utječu na sadržaj i kvalitetu ulja, lakše odvajanje mesa od koštice što kasnije dovodi do veće efikasnosti u preradi. Preporuča se primjenjivati svakih 15-20 dana od razvoja ploda do sazrijevanja.

Sva ova gnojiva čija je baza gelamin® posjeduju visoku učinkovitost upotrebe jer:

  • sadrže organski dušik visokog učinka prihrane
  • hranjiva su u potpunosti vodotopiva i stoga odmah raspoloživa za biljke
  • sadrže vrlo visoku količinu aminokiselina , peptida i polipeptida koji su od osnovne važnosti za biljnu prihranu
  • brzo se apsorbira preko lista čime se smanjuju gubici

Primjena ILSAMIN folijarnih gnojiva rezultira kvalitativnim i kvantitativnim povećanjem proizvodnje, a ujedno su registrirana i za ekološki uzgoj.