Gnojidba kukuruza eko gnojivima

Za dobar prinos kukuruza osim kvalitetne obrade tla, potrebno je napraviti kvalitetnu gnojidbu. Najveće potrebe za hranjivim elementima u uzgoju kukuruza se javljaju tijekom proljeća i ljeta, kada se odvija intenzivna faza mineralizacije organske tvari u tlu.

Potrebe Sacco_GranosanoEvoza hranjivima osiguravamo primjenom certificiranih organskih peletiranih gnojiva s izuzetno visokim sadržajem organske tvari i hranjiva.

Gnojidbom organo mineralnim gnojivima raznih formulacija PROECO 5:10:10, PROECO 21 NPK, PROGRES MICRO 6:5:13, ENNEKAPA 7:0:21 ili GRANOSANO EVO 6:16:0 (ovisno o analizi tla – sadržaju hranjiva) pokrivamo potrebe kulture, a ujedno je zadovoljen interes poljoprivrednika za zaštitom okoliša. Količine i vrste gnojiva određuju se na osnovu analize tla iz koje se vidi pH fertil-supernova-(2)vrijednost, sadržaj hranjivih elemenata i humusa.

 

Primjena gnojiva PROECO 5:10:10 i GRANOSANO EVO 6:16:0 prije sjetve i kasnije prihrana i FERTIL SUPERNOVA 12,5N, jedna je od raznih kombinacija gnojiva koja pruža uvijek kontroliranu, optimalnu dostupnost dušika i drugih hranjivih elemenata, a regulirana je bakterijskom aktivnošću u tlu. Organska baza u gnojivu je AGROGEL, čijom je razgradnjom od strane mikroorganizama u tlu osigurano kontinuirano otpuštanje hranjiva. Kod veće potrebe biljaka za hranjivima, intenzivnije je djelovanje mikroorganizama. Da li ćemo gnojivo unositi u tlo odjednom ili u više navrata te koje formulacije, ovisi o samom tlu.

Za dodatnu opskrbu dušikom mogu se koristiti i tekuća gnojiva Ilsamin N90 i Aminovital koja se primjenjuje folijarno. Osim dušika sadrže i visok udio aminokiselina koje imaju biostimulativno djelovanje na biljku.

Certificirana gnojiva iz asortimana Pro-eca nude niz pogodnosti:

  • zbog svoje formulacije (granule i tekućine) lagano se iznose
  • hranjiva su brzo dostupna biljci
  • hranjiva se ravnomjerno otpuštanje i potpuno su iskoristiva
  • ne unose nitrate u tlo i ne degradiraju – ne ispiru humus
  • poboljšavaju mikrobiološka svojstva tla

Primjenom ovih gnojiva u ekološkoj se proizvodnji osigurava prinos visokokvalitetnog zrna. Naime zbog izbalansiranog odnosa hranjivih tvari kukuruz se optimalno razvija i time se poboljšava sama proizvodnja u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.

Za više informacija obratite nam se s pu­nim povjerenjem.