Gnojidba kukuruza u ekološkom uzgoju

Prošla godina je zbog obilnih kiša bila vrlo nepovoljna za uzgoj kukuruza i drugih poljoprivrednih kultura. Uz vjeru da će nam vremenski uvjeti ove godine biti naklonjeniji, za dobar prinos kukuruza osim kvalitetne obrade tla, potrebno je napraviti kvalitetnu gnojidbu.

Najveće potrebe za hranivim elementima u uzgoju kukuruza se javljaju tijekom proljeća i ljeta, kada se odvija intenzivna faza mineralizacije organske tvari u tlu. Nju osiguravamo primjenom certificiranih organskih peletiranih gnojiva s izuzetno visokim sadržajem organske tvari i hraniva. Gnojidbom organsko-mineralnim gnojivima raznih formulacija PROECO 5:10:10, PROECO 21 NPK 7:7:7, PROGRES MICRO 6:5:13 ili GRANOSANO EVO 6:16:0 (ovisno o analizi tla – sadržaju hraniva) pokrivamo potrebe kulture, a ujedno je zadovoljen interes poljoprivrednika za zaštitom okoliša.

Optimalna dostupnost dušika

Korištenje gnojiva Granosano Evo 6:16:0, Proeco 5:10:10 i Fertilsupernova12,5N u jednoj primjeni ili u dvije faze, rješenje je koje pruža uvijek optimalnu dostupnost dušika i drugih hranjivih elemenata, a regulirano je bakterijskom aktivnošću u tlu. Organska baza u gnojivu je AGROGEL, čijom je razgradnjom od strane mikroorganizama u tlu osigurano kontinuirano otpuštanje hraniva. Kod veće potrebe biljaka za hranivima, intenzivnije je djelovanje mikroorganizama.

Primjena gnojiva Proeco i Granosano Evo prije sjetve, te kasnija prihrana Fertilsupernovom jedna je od raznih kombinacija gnojiva, koja ovisi o tlu i željenom konačnom proizvodu (da li uzgajamo kukuruz za zrno ili silažu). Gnojiva su posebno pogodna i odobrena za organsku poljoprivredu. 

Za dodatnu opskrbu dušikom može se koristiti i tekuće gnojivo Ilsamin N90 na bazi GELAMINA koje se primjenjuje folijarno. Ilsamin N90 osim dušika sadrži i visok udio aminokiselina koje imaju biostimulativno djelovanje na biljku.

Certificirana gnojiva iz asortimana Pro-eca nude niz pogodnosti:

  • zbog svoje formulacije (granule i tekućine) lagano se iznose
  • hraniva su brzo dostupna biljci
  • hraniva se ravnomjerno otpuštanje i potpuno su iskoristiva
  • ne unose nitrate u tlo i ne degradiraju – ne ispiru humus
  • poboljšavaju mikrobiološka svojstva tla

Primjenom ovih gnojiva u ekološkoj proizvodnji osigurava prinos visokokvalitetnog zrna. Naime zbog izbalansiranog odnosa hranjivih tvari kukuruz se optimalno razvija i time se poboljšava sama proizvodnja u kvalitativnom i kvantitativnom smislu

Za sve dodatne informacije se obratite s povjerenjem…