Oporavak masline nakon jake zime

Uslijed klimatskih promjena uvjeti za uzgoj niti jedne sezone nisu isti, a posljednjih su nekoliko godina kao posljedica niskih temperatura zabilježene velike štete.

Tako je i protekla zima, s dugotrajnim niskim temperaturama koje su često prelazile granicu tolerantnosti te praćena jakom burom i većim količinama snijega, rezultirala znatnim štetama na maslinama.

Kako bi pomogli biljci, nakon pregleda maslina potrebno je orezati sve grane koje su oštećene smrzavanjem, kao i one polomljene vjetrom ili težinom snijega. Oštećenja od smrzavanja prepoznaju se po smeđim mrljama između drva i kore te po ispucanoj kori.

Nakon orezivanja primijeniti ojačivače bilja

Nakon sanacijskog reza i kretanjem vegetacije kod maslina iscrpljenih stresom za što bolji oporavak preporučamo primjenu AlgoVitala Plus, AminoVitala i Pro-Baca u koncentraciji od 0,3%.


AlgoVital Plus ojačivač bilja

Algovital Plus je ojačivač bilja dobiven od smeđih morskih algi, za revitalizaciju i jačanje otpornosti biljke. U svom sastavu sadrži aminokiseline, ugljikohidrate, vitamine, prekursore biljnih hormona i mikroelemente. Zbog utjecaja predstupnja biljnih hormona koji potiču stvaranje vlastitih biljnih hormona u biljci, oštećena mjesta brže zacjeljuju te se značajno povećava rast i prinos. Biljni hormoni reguliraju najvažnije procese kao što su: usvajanje hranjiva, vegetativni rast, cvatnju, zametanje, razvoj i dozrijevanje plodova.

Povećani rast i razvoj korijena jedan je od uočljivih utjecaja ekstrakta smeđih algi. Inducirana tvorba korijena stvara veću otpornost biljaka prema suši uz poboljšanu iskoristivost postojećih hranjiva u tlu. Primjenom Algovitala povećava se biljna otpornost na bolesti i štetnike, bez toksičnih vanjskih utjecaja. Značajno se pridonosi stabilnosti biljaka u stresnim situacijama (npr. hladnoća, suša, tuča), poboljšana je učinkovitost hranjivih tvari čime je povećana kvantiteta i kvaliteta plodova.

Visoka otpornost kod ekstremnih uvjeta

AminoVital je ojačivač bilja za brzu izgradnju obrambenih staničnih tvari u stresnim situacijama. Sadrži 75% aminokiselina i peptida u suhoj tvari (9% ukupnog dušika od toga 7% aminodušik). Udio slobodnih aminokiselina od 25% znatno je veći u usporedbi sa sličnim proizvodima. Aminokiseline imaju odlučujuću ulogu i služe za stvaranje obrambenih proteina te za rast odgovornog hormona auksina.


Pro-bac imunostimulator

Biljka sintetizira aminokiseline iz ugljika, vode i dušika. Prskanjem aminokiselina na list, biljka ih direktno preuzima te na taj način ne prolazi kroz iscrpljujuću sintezu. AminoVital stoga posebno blagotvorno djeluje na jačanje biljke i poticanje rasta u stresnim situacijama. Dobro opskrbljena biljka sa zdravo razvijenim korijenom posjeduje visoku otpornost kod ekstremnih klimatskih uvjeta te na štetnike i gljivične bolesti. Prskanjem AminoVital pada na tlo i tako poboljšava uzimanje mikrohranjiva iz tla te su ista lakše dostupna biljkama.

Pro-bac je mikrobiološki imunostimulator koji u svom sastavu ima najveći postotak korisnih mikroorganizama. Osim toga, u sastavu ima nevjerojatno veliki broj organskih elemenata. Preparat ima veliku moć regeneracije biljnog tkiva. Primjenom će biljka biti otpornija na mnoge bolesti, vlagu, hladnoću i visoke temperature, štetno djelovanje herbicida, mehaničko oštećenje i drugo.

Djelovanje prirodnih mikroorganizama

Pro-bac sadrži prirodne mikroorganizme i njihove metabolite, fitohormone (giberaline, auksine, citokinine), aminokiseline, vitamine i enzime. Djeluje tako da pojačava prirodnu otpornost biljaka na stres i fitopatogene bolesti. Djelujući na mobilizaciju hranjiva u tlu povećava prinose te vrši razgradnju i mobilizaciju organskih i mineralnih tvari (fosfora, dušika, mangana, cinka i željeza). Smanjuje potrebu za gnojidbom. Veže teške metale iz zemljišta i vode, povećava otpornost biljaka na sušu i vlagu.

Primjenom Pro-bac-a biljka će biti otpornija na mnoge bolesti, vlagu, hladnoću i visoke temperature, štetno djelovanje herbicida, mehaničko oštećenje i drugo.

Pro-bac ujedno ubrzava regeneraciju kod mehaničkih oštećenja. Biljka pokazuje izrazitu otpornost na velik broj ekonomski značajnih gljivičnih i bakterijskih bolesti.