Osnovna gnojidba masline u ekološkom uzgoju

Poznate su prednosti ekološkog ili organskog uzgoja – čuva se plodnost tla, kvaliteta vode (smanjuju se nitrati u tlu), energija se racionalnije koristi. Osim toga, eko uzgoj čuva biološku i genetsku raznovrsnost i proizvodi kvalitetne i zdrave kulture bez ostataka rezidua pesticida i štetnih tvari.

Gnojidba u ekološkom maslinarstvu

Gnojidbom organskim gnojivima u ekološkom maslinarstvu, osim osiguranja potrebnih hranjiva, održava se povoljna i stabilna strukturu tla i potiče se mikrobiološka aktivnost.

Količine i vrste gnojiva određuju se na osnovu analize tla iz koje se vidi pH vrijednost , sadržaj hranjivih elemenata i humusa. Analiza je neophodna prije podizanja nasada jer na osnovu nje se mogu točnije odrediti vrste i količine gnojiva koje se moraju primijeniti, kako bi se što bolje popravila kemijska, fizička i biološka svojstva tla. Osim zrelog stajskog gnoja iz organskog uzgoja, u ekološkom maslinarstvu koristi se još kompost, zelena gnojidba i komercijalna organska gnojiva koja posjeduju certifikate za ekološki uzgoj.

Za dobar rast i razvoj kao i za stabilne i kvalitetne prinose maslina, potrebno je redovitom gnojidbom osigurati optimalne količine osnovnih elemenata (dušik, fosfor, kalij, kalcij, sumpor, željezo i magnezij) i u manjim količinama mikroelemente (bakar, bor, cink, mangan, aluminij, jod klor, silicij i natrij).

Dušik ima vrlo značajnu ulogu za rast i razvoj maslina, sastavni je dio bjelančevina (aminokiselina), nalazi se u klorofilu, enzimima, hormonima i vitaminima. Kod maslina se njegov nedostatak manifestira tankim i kratkim izbojima, blijedim i malim listovima koji prijevremeno otpadaju, cvjetni grozdovi su rijetki, a plodovi sitni, prerano dozrijevaju ili nedozreli otpadaju.

Fosfor je neophodan za razvoj korijena i generativnih organa, pospješuje cvatnju, oplodnju i dozrijevanje plodova, uravnotežuje bujnost i pravodobno dozrijevanje drveta. Sudjeluje u važnim životnim procesima u biljci: disanje, dioba stanica, bolje korištenje vode, prenošenje nasljednih osobina i dr. Nedostatak fosfora je vrlo česta pojava, a manifestira se slabim rastom biljaka, slabo se razvija korijenov sustav, cvatnja i zrioba kasne, a prinosi su niži. Gotovo cijelo priobalje ima vrlo nizak sadržaj fosfora u tlu. Osobito nisku koncentraciju fosfor imaju crvenice, vrlo često manje od 4 mg/100 g tla.

Kalij kao neophodni element u ishrani bilja sudjeluje pri nastajanju bjelančevina i skladištenju ugljikohidrata, povojno djeluje na debljinu i kvalitetu plodova, utječe na tvorbu ulja,suhe tvari, prinos i randman maslinovog ulja. Simptomi nedostatka kalija su. kasniji i slabiji rast drveta, sitniji plodovi i slaba rodnost. Kod starijeg lišća javlja se rubna nekroza.

Svi potrebni elementi za ishranu maslina, osim u dovoljnim količinama, također moraju biti međusobno uravnoteženi. U protivnom se može dogoditi da se, kao na primjer kod viška kalija (najčešće u zaslanjenim tlima ili kod višekratne obilne gnojidbe mineralnim gnojivima) u tlu, javlja problem usvajanja magnezija i kalcija, ali i nekih mikroelemenata (bor, cink i mangan).

Naša organska peletirana gnojiva dobivena posebnom tehnologijom koja organske izvore dušika pretvara u gnojiva sa sporim otpuštanjem što je osobito važno jer je dušik vrlo nestabilan u tlu. Osim prirodnog dušika, gnojiva imaju i visok sadržaj fosfora i kalija kao i mikroelemente. U ponudi se nalaze organska peletirana gnojiva formulacije: PROECO 5:10:10, PROGRESS MICO 6:5:13, GRADUAL 25 FE, ENNEKAPPA 7:0:21, GRANOSANO EVO 6:16:0 i FERTILSUPERNOVA 12,5 N. Tu je još i poboljšivač tla AZOMITE koji sadrži preko 70 minerala i elemenata u optimalnom omjeru neophodnih za rast i razvoj biljaka.

Osnovne karakteristike pojedinih gnojiva:

PROECO 5:10:10 je organsko gnojivo s povećanim sadržajem fosfora i kalija ,a sadrži i vrlo brzo raspoloživ dušik i minerale za masline, vinovu lozu, voće i povrće

PROGRES MICRO 6:5:13 je gnojivo koje stimulira mikrobiološku aktivnost u tlu, daje magnezij, sumpor i mikroelemente kao što su, bor, željezo, mangan i cink.

GRADUAL 25Fe, gnojivo s visokim udjelom željeza idealno za jesensku gnojidbu kultura kojima je potrebno željezo, za alkalna tla, kao i tla bogata vapnencem gdje se javlja ferokloroza.

ENEKAPA 7:0:21 odnos hranjivih tvari pogodan je za vinovu lozu, maslinu te nasade voća i povrća. Visok udio sumpora (18% topivi sumpor trioksid SO3) poboljšava tla. Kalij djeluje vrlo povoljno na kvalitetu plodova.

GRANOSANO EVO 6:16:0 sadrži sporo otpuštajući dušik i prirodni fosfor. Pogodan je za kisela tla koja su vrlo često deficitarna fosforom.

FERTILSUPERNOVA 12N je organsko dušično gnojivo koje sadrži 12,5% dušika, a vrijeme otpuštanja dušika je 40 dana. Primjenjuje se krajem zime u količinama ovisno o potrebama biljke i opskrbljenosti tla.

Koje formulacije ćemo primijeniti ovisi o tipu tla i sadržaju hranjiva u tlu. Tako će se npr. na tlima bogatim vapnencem i visokom ph vrijednošću ,kako bi se izbjegla ferokloroza, primjenjivat gnojivo GRADUAL Fe organsko gnojivo s visokim udjelom željeza i ENNEKAPPA 7:0:21 koja u sebi sadrži 18% sumpornog trioksida čiji visok udio sumpora poboljšava pH tla, a fosfor se dodaje gnojivom GRANOSANO EVO 6:16:0.

Kod kiselih tala s nedostatkom fosfora – najčešće crvenice primjenjuje se gnojivo GRANOSANO EVO 6:16:0 u kombinaciji s gnojivom PROGRES MICRO 6:5:13 ili PROECO 5:10.10

To su samo neke od varijanti, a mogu se međusobno kombinirati sva gore navedena gnojiva.

Prednost toga je što možemo kombinacijama gnojiva raznih formulacija PROECO 5:10:10, GRANOSANO EVO 6:16:0 , ENKAPA 7:0:21, PROGRES MICRO 6:5:13 i GRADUAL Fe dodati i dušično gnojivo FERTIL SUPERNOVU 12,5N, a da nema bojazni od gubitka dušika ispiranjem ili fiksacijom u tlu. Ova gnojiva dodana u osnovnoj gnojidbi, zbog sporog i ravnomjernog otpuštanja, hranjiva će biti dostupna biljkama tijekom cijele vegetacije, što znači da jednom aplikacijom možemo zadovoljiti ukupne potrebe biljke.

Za određivanje što preciznije količine gnojiva i njegove vrste, potrebno je imati analizu tla na osnovu koje možemo sa sigurnošću odrediti potrebne količine gnojiva i time osigurati profitabilnu i ekološki prihvatljivu proizvodnju.

Bitne karakteristike ovih gnojiva su da ne ispiru humus, ne zagađuju podzemne vode nitratima i popravljaju mikrobiološka svojstva tla. Dostupna su u pakiranjima od 25 kg, a oblik i veličina granula čini ih pogodnim za širokopojasno iznašanje putem rasipača gnojiva. Preporučamo gnojiva unijeti u tlo.