Proljetna gnojidba u ekološkom uzgoju

Nakon zime i faze mirovanja za dobar start i razvoj, poljoprivredne kulture moraju imati osigurana lako dostupna, potrebna hranjiva.

Trebate li obaviti gnojidbu već postojećeg nasada kojom se unose hranjiva potrebna za predstojeću vegetacijsku godinu ili pak obaviti proljetnu prihranu dušičnim gnojivima, u našem vas asortimanu očekuju organska gnojiva dobivena posebnom tehnologijom koja organske izvore dušika pretvara u gnojiva sa sporim otpuštanjem.

Kako je baza AGROGEL, hranjiva se sporo otpuštaju, što je osobito važno za dušik koji je vrlo nestabilan u tlu.

Ukoliko osnovna gnojidba trajnih nasada voćnjaka i vinograda nije obavljena u jesen, sada je vrijeme da se to učini.

Jezgričavo i koštićavo voće preporučamo gnojiti kompleksnim gnojivima u količini od 500 – 900 kg /ha, a koju ćemo formulaciju i količinu primijeniti, ovisi o tipu tla, sadržaju hranjiva te samom stanju nasada.

Za bobičasto voće također moramo što ranije provesti gnojidbu kako bi omogućili kvalitetan rast novih izboja te osigurali zdrav i dobar urod.

Za navedene kulture preporučamo upotrebu NPK formulacije PROGRES MICRO 6:5:13 ili BIOILSA 7:7:7 u količini od 400 do 800 kg po jednom hektaru.

Prednost je što kombinacijama gnojiva raznih formulacija PROECO 5:10:10, GRANOSANO EVO 6:16:0, BIOILSA 7:7:7, ENEKAPA 7:0:21, PROGRES MICRO 6:5:13 I GRADUAL Fe možemo dodati i dušično gnojivo FERTIL SUPERNOVA 12,5N, bez bojazni od gubitka dušika ispiranjem ili fiksacijom.

Vinova loza je kultura koja ima povećane potrebe za kalijem, stoga treba primijeniti gnojiva s formulacijama koje sadrže veću količinu tog hranjiva. Pritom pazite da budu zadovoljene i potrebe za drugim hranjivima.

Za kvalitetnu gnojidbu vinograda predlažemo gnojivo ENEKAPA 7:0:21 u količini od 300 kg/ha u kombinaciji s gnojivom PROECO 5:10:10 500-600 kg/ha. Ukoliko u tlu nedostaje magnezija ili drugih mikroelemenata, svakako dodajte gnojivo PROGRES MICRO 6:5:13 koji u sebi sadrži i mikroelemente kao što su: bor, mangan, magnezij, željezo i cink. Zajedno s osnovnom gnojidbom može se odmah obaviti i dušična prihrana FERTIL SUPERNOVOM 12,5N u količini od 400 kg/ha.

Za jare žitarice čija nam sjetva predstoji preporučamo da zajedno sa sjetvom obavite osnovnu gnojidbu u količini od 400-500 kg BIOILSE 7:7:7 ili PROECA 5:10:10, najbolje nakon tanjuranja pod sjetvospremač. Kod ozimih strnih žitarica (pšenica, raž, ječam, zob) prvu prihranu treba obaviti čim to dopuste vremenski uvjeti i to sa dušičnim gnojivom FERTIL SUPERNOVA 12,5N u količini od 200-300 kg/ha. Druga prihrana obavlja se u fazi vlatanja (svibanj, lipanj) folijarno AMINOVITALOM 4l/ha ili ILSAMINOM N90 3l/ha.

Okopavine kukuruz i suncokret u ekološkom uzgoju zbog zabrane primjene herbicida zahtijevaju dobru pripremu tla kako bi se izbjeglo ili barem smanjilo nicanje korova. U osnovnoj gnojidbi prije sjetve ili zajedno sa sjetvom preporučamo rasipačem pod sjetvospremač deponirati 300-400 kg /ha BIOILSE 7:7:7 ili PROECA 5:10:10. Prva prihrana (okvirno svibanj) s prvom kultivacijom deponirati gnojivo u red u količini od 100-150 kg/ha FERTIL SUPERNOVE 12,5N, a druga prihrana s drugom kultivacijom u količini od 150 kg/ha.

Na krmnim kulturama: lucerni, djetelinsko-travnim smjesama i pašnjacima, potrebno je obaviti proljetnu prihranu s 150-200 kg/ha dušičnog gnojiva FERTIL SUPERNOVA 12,5N. Gnojivo se unosi ravnomjernim rasipanjem po površini, prije kretanja vegetacije.

Gore preporučene količine gnojiva za sve navedene kulture su orijentacijske i mogu odstupati. Da bi mogli preciznije odrediti koju formulaciju gnojiva ćemo koristiti i u kojim količinama, potrebno je napraviti analizu tla.

Bitne karakteristike ovih gnojiva su da ne ispiru humus, ne zagađuju podzemne vode nitratima i popravljaju mikrobiološka svojstva tla. Dostupna su u pakiranjima od 25 kg, a oblik i veličina granula čine ih pogodnim za širokopojasno iznašanje putem rasipača gnojiva.