Wolff – mješavina

Zatravljivanjem do veće bioraznolikosti i bolje plodnosti tla

Osigurajmo kontinuiranu pašu za eko pčelinjak

Kroz duži niz godina jednostranom obradom i primjenom mehanizacije u vinogradima dolazilo je do zbijanja tla. Smanjivala se poroznost i narušavali su se vodozračni odnosi. Tla su gubila povoljna teksturna i strukturna svojstva , a samim time kvalitetu i potencijalnu plodnost.

Zbijenost tla i nedostatak humusa danas su najčešći problemi u vinogradarstvu.

Pogreške u jednoličnoj obradi tla možemo eliminirati sjetvom specijalnih travnih smjesa. Takve smjese imaju važnu ulogu, kako u ekološkom, tako i u integriranom vinogradarstvu.

Zatravljivanjem s različitim biljnim vrstama potiče se raznovrsni i aktivni život u tlu. Smjese za zatravljivanje moraju biti bogate vrstama i sadržavati: leguminoze, medonosno i začinsko bilje. Tim postupkom smanjuje se prisutnost i eliminira mogućnost kompeticije korova i njegov utjecaj na prinos i kvalitetu grožđa.

WOLFF–mješavina – novost na našem tržištu

Wolff-mješavina je bogata mješavina sa 74,6% sjemena iz ekološkog uzgoja koja u svom sastavu sadrži leguminoze, mješavinu za pčelinju pašu i mješavinu začinskog bilja.

Sastav usjeva je aleksandrijska djetelina , bijeli kokotac, esparzeta, dunjica, inkarnatka, lucerna, perzijska djetelina, facelija, švedska djetelina, grahorica, mješavina za pčelinju pašu i mješavina začinskog bilja.

Cvatuće biljke jarkih boja (facelija, inkarnatka, heljda, esparzeta isl.) koje sadrži Wolf-mješavina, osim što predstavljaju zaštitni znak ekološke proizvodnje u vinogradarstvu, značajno utječu na očuvanje biološke raznolikosti i postizanje ravnoteže između korisnih (predatorskih) vrsta i štetnika. Leguminoze u mješavini imaju sposobnost vezanja dušika iz zraka i uz prinos organske mase osiguravaju stvaranje humusa koji obogaćuju tlo. Korjenov sustav pojedinih komponenti duboko prodire u tlo čime popravlja njegovu teksturu i strukturu, omogućava bolje prodiranje i akumulaciju vlage i štiti od erozije. U vlažnim periodima, kad je potrebna pojačana zaštita od bolesti, lakša je prohodnost mehanizacije.

Pčelinja paša je sastavni dio Wolff-mješavine, a sadrži sjeme medonosnog bilja. Njezine komponente u mješavini produžuju cvatnju i privlače pčele i druge korisne kukce.

Pogodno vrijeme sjetve je ožujak- travanj ili kolovoz-rujan, a potrebne količine su 40-50 kg sjemena po hektaru. Nakon sjetve potrebno je povaljati tlo kako bi sjeme imalo što bolji kontakt s tlom.

Sjetvom Wolff-mješavine kao višegodišnjeg usjeva u vinogradima i drugim trajnim nasadima znatno se pridonosi kvalitetnijem uzgoju i održavanju povoljnih svojstava i plodnosti tla.

Wolff-mješavina dostupna je i putem webshopa.