Ekološko suzbijanje zemljišnih štetnika

Topla zima pogodovala je povećanju brojnosti većine zemljišnih štetnika i spriječila njihovo prirodno suzbijanje. Do nedavno su se ti štetnici suzbijali zemljišnim insekticidima, čija je primjena sada zabranjena. Stoga sve veći broj proizvođača pribjegava ekološki prihvatljivoj alternativi za kontrolu i suzbijanje zemljišnih štetnika na poljoprivrednim kulturama – entomopatogenim nematodama.

Entomopatogene nematode su mikroskopski jednostavni organizmi koji u sebi nose simbiotske bakterije. One aktivno parazitiraju u štetnicima, ulazeći u njihove tjelesne šupljine kroz prirodne otvore: usta, traheje ili anus. Nakon ulaska u tijelo, nematode se hrane unutrašnjim organima te razvijaju nove generacije. Prije napuštanja domaćina, nematode prelaze u fazu infektivne ličinke koja izlazi iz uginulog insekta i prelazi u tlo te u tlu traži novog domaćina/štetnika. Bez domaćina u tlu mogu preživjeti još 2-3 mjeseca. Ovisno o soju nematoda i vremenskim prilikama, mogu se primijeniti na vanjskim površinama od travnja pa sve do listopada, a u zatvorenim prostorima s kontroliranim uvjetima kroz cijelu godinu.

Suzbijanje i kontrola štetnika upotrebom entomopatogenih nematoda selektivno je, prirodno i ekološko rješenje zaštite poljoprivrednih kultura.

Brojnim istraživanjima dokazano je da entomopatogene nematode imaju prednosti u odnosu na kemijske pripravke:

  • brzo i učinkovito djelovanje kroz duže razdoblje (razmnožavanjem se same obnavljaju)
  • visok potencijal razmnožavanja
  • široka lista domaćina (štetnika)
  • nisu štetne za okoliš niti za druge žive organizme
  • nema opasnosti od rezidua – nema stvaranja otpornosti
  • jednostavna primjena
  • nije potrebno vrijeme čekanja od primjene do sjetve ili sadnje
  • kompatibilne su s mnogim kemijskim pripravcima
  • ciljano djeluju na nametnike koje treba suzbiti

Nematode apliciramo na površinu vlažnog, vodom natopljenog tla ili direktno na biljku zalijevanjem ili prskanjem. Nanosimo ih u sumrak ili u ranim jutarnjim satima, kako ih ultraljubičasto zračenje i visoke temperature ne bi oštetile. Za dobru učinkovitost entomopatogenim nematodama potrebna je visoka vlažnost tla. U suhom tlu one nemaju mogućnost transporta te bez vode te zbog toga dolazi do njihovog isušivanja i ugibanja.

Primjena entomopatogenih nematoda je vrlo jednostavna – obavlja se standardnim uređajima koji se koriste i za aplikaciju kemijskih pripravaka, kao i uređajima za navodnjavanje ili zalijevanje. S obzirom na to da su nematode duge do 0,5 mm, potrebno je ukloniti sve zaslone (mrežice) ispred mlaznica, a na atomizerima izvaditi filtere. Maksimalan dozvoljeni pritisak kod aplikacije je 5 bara.

nemycel® – za suzbijanje ličinki šampinjonske mušice
nemaflor® – za suzbijanje kalifornijskog tripsa
nemagreen® – za suzbijanje ličinki hrušta
nemaplus® – za suzbijanje ličinke male crne mušice
nemapom® – za suzbijanje ličinki jabučnog savijača te ostalih srodnih štetnika u voćarstvu
nemastar® – za suzbijanje rovca, ličinki ozimih sovica, sovice ipsilon, proljetne sovice, livadnog komara i žilogriza
nematop® – za suzbijanje ličinki pipa