Budite stalno informirani. Pomoću PRO-ECO newslettera na vašu će email adresu redovito stizati:

  • preporuke naših agronoma
  • noviteti i promjene u našem asortimanu
  • obavijesti o terminima sajmova, o predavanjima
  • posebne ponude

Za prijavu na newsletter upišite svoje ime i prezime te email adresu. Ostali podaci nisu obavezni, unesite ih samo ako želite.

Nakon što se prijavite primit ćete email "potvrde" od našeg mailing sustava. Pritiskom na link u emailu biti ćete prijavljeni na mailing listu.

Na dnu svakog newslettera nalazi se link "Unsubscribe", putem kojeg se možete odjaviti sa mailing liste kad god želite.