BioHealth WSG – 1 kg, 10 kg, 25 kg

Biohealth® TH BS WSG je vodotopivo organsko gnojivo na bazi kalij-humata (aktivni leonardit) i aktivnih biostimulatora. Optimizirano za visoku učinkovitost kombinacijom huminskih kiselina, ekstrakta algi (Ascophyllum nodosum), korisnih bakterija (Bacillus subtilis) i gljivica (Trichoderma harzianum). BioHealth®TH BS WSG osigurava jak i zdrav porast bilja.

Link na webshop: BioHealth WSG 1 kgBioHealth WSG 10 kg, BioHealth WSG 25 kg

Kategorija: Oznaka:

Opis

Korisne gljivice i bakterije (Trichoderma harzianum i Bacillus subtilis) ojačavaju otpornost biljke te pospješuju mikrobiološku ravnotežu tla i rizosfere. Također mobiliziraju nedostupna hraniva u tlu kako bi ih biljka lakše usvojila. Huminske kiseline i ekstrakt algi (Ascophyllum nodosum) djeluju stimulirajuće na rast korijena te aktiviraju stvaranje humusa.

Prednosti i način upotrebe:

  • Povećava otpornost biljke protiv bolesti
  • Stimulira rast korijena i time povećava prinos
  • Povećava raspoloživost hraniva za biljke u tlu
  • Ojačava biljku u borbi protiv stresa (suša, visoke/niske temperature, salinitet)
  • Stimulira mikrobiološki život i zdravo tlo

 

Primjena u vrijeme trajanja vegetacije: 

 Tlo3-5 kg/ha podijeljeno u više obroka (1 kg/ha) kroz vegetaciju 
 Supstrat0,1 do 0,5 kg/m3
 PresadniceKoncentracija 0,1 do 0,2% kao otopina za navodnjavanje prije presađivanja (1-2 g/l vode)
 Sjeme100 do 200 g/100 kg sjemena                     
 Hidroponski uzgoj10 do 15 g, 1000 l vode kroz vegetaciju      

 

Sastav:

 Kalij humat75%
 Huminske kiseline61-62%
 Fulvo kiseline5-6%
 Suha tvar83-85%                          
 Organska masa64-66%                          
 pH9,5 – 10,5            

 

Tipični sastav po TM:

 Kalij (K2O)10-12%
 Volumen0,55-0,65 kg/l
 Ekstarakt algi10%
 Trichoderma harzianum106 spora/g                       
 Bacillus subtilis107 spora/g                      


Skladištenje:
 
Skladištiti na suhom mjestu zaštićenom od mraza i sunca.
Čuvati van dohvata djece!

Pakiranje:  1 kg, 10 kg, 25 kg

Link na webshop: BioHealth WSG 1 kgBioHealth WSG 10 kg, BioHealth WSG 25 kg