Fertorganico 11

Organsko dušićno gnojivo

FERTORGANICO je organsko dušično gnojivo nastalo procesuiranjem organske proteinske materije koristeci ILSIN ekskluzivan FCH postupak hidrolize. Sadrži visok stupanj organskog dušika sa sporim otpuštanjem. Mineralizacija započinje odmah. Otpuštanje dušika tako je sinkronizirano s potrebama biljke, efikasnost dušika je optimizirana.

  • povećava kvalitetu i kvantitetu bilja
  • smanjuje troškove gnojidbe
  • povećava mikrobiološku aktivnost
  • 180 dana otpuštanja
Sigurnosno tehnički list

 

Link na webshop: Fertorganico 5 kg, Fertorganico 25 kg

Kategorija: Oznaka:

Opis

FERTORGANICO je izbalansiran izvor nutrijenata te popravlja kvalitetu i kvantitetu uzgoja bilja.
Idealan je za jednokratnu aplikaciju, najbolje u kasnu jesen ili zimi, kako bi se nadoknadila ukupna potreba kulture za dušikom.
Redovita, godišnja upotreba FERTORGANICA očuvat će sastav organske tvari zemlje.

Potvrđena analiza

  • Ukupni dušik (N) 11 %, od čega topiv organski dušik 5 %
  • Organski ugljik biološkog porijekla (C) 40 %
  • Otpuštajuci organski dušik / ukupni organski dušik 95 %
  • pH 4,5

Formulacija: granula 2/4 mm
Pakiranje: Fertorganico 5 kg, Fertorganico 25 kg