IlsaC-on

Link na webshop: IlsaC-on 1 kg

Kategorija:

Opis

Inovativan fiziološki stimulator za biljke, dobiven enzimskom hidrolizom biljnog materijala. Djeluje kao prirodni hormon te potiče biološku aktivnost.

Područja primjene:

  • potiče rast korijena, diferencijaciju cvjetnih pupova i stvaranje biomase
  • povećava djelovanje enzima koji reguliraju korištenje dušika te smanjuje višak nitrata u tkivu
  • povećava otpornost na stres, poboljšava zdravlje i biljnu otpornost na bolesti, a povećava i ubrzava biosintezu fitoaleksina
  • povećava sadržaj šećera i kakvoću ploda

IlsaC-on se mora koristiti tijekom razdoblja najveće vegetativne aktivnosti. Potiče bolji rast biljke i akumulaciju šećera u lišću.

Potvrđena analiza:

Organski ugljik (C) 10 %

Prirodni triacontanol (mg/kg) 10

Ukupan udio aminokiselina 5 %

Primjena:

Ovisno o kulturi koristi se u količini od 1 – 2 kg/ha, odnosno u koncentraciji od 0,1 – 0,2 %

Aplikacija: folijarno

Pakiranje: IlsaC-on 1 kg