Efikasno i ekološki prihvatljivo suzbijanje jabučnog savijača

granupom-steta-jabucnog-savijacaJabučni savijač (Cydia pomonella) najopasniji je štetnik nasada jabuka, a napada i ostale vrste kao što su kruške, dunje, marelice, orah i dr. To je leptir sive boje s karakterističnom šarom na stražnjim krilima dužine 7-9 mm i raspona krila 15-20 mm. Ima dvije generacije godišnje i to vrlo brojnih populacija.

Prve generacije pojavljuju se, ovisno o vremenskim prilikama i temperaturama tijekom zime, a kada su zime posebno blage, već u drugoj polovici travnja. No, u zadnje vrijeme zbog promjene klimatskih prilika često dolazi do preklapanja generacija i pojave većeg broja generacija (najviše leptira ima krajem svibnja).

Mužjaci se pojavljuju puno ranije nego ženke, a kopulirati i odlagati jaja mogu navečer kad su temperature iznad 15°C. Brzo nakon pojave leptira ženka izleže od 60-80 jajašca na list. Nakon 8-10 dana izlegu se gusjenice koje čine štetu ubušujući se u plod, najčešće kod čašice i peteljke ploda ili na mjestu dodira ploda s lišćem. Osobito veliku štetu čine gusjenice druge generacije jer su mnogobrojnije.

Za efikasno i ekološki prihvatljivo suzbijanje jabučnog savijača preporučamo biološko sredstvo za zaštitu Granupom®.

Granupom® sadrži novi izolirani granulozni virus (2,2×1013 granula/l) kojim se prekida poznata otpornost jabučnog savijača i postiže visoka djelotvornost.

Primjena Granupom-a

LICINKE JABUCNOG SAVIJACA NEMAPOM

Granupom® djeluje isključivo na probavni trakt gusjenica jabučnog savijača i nema kontaktnog djelovanja. S obzirom da su gusjenice kratko vrijeme izložene djelovanju Granupoma (dok se ne ubuše u plod), potrebno je pomoću feromona pratiti let leptira i nakon signalizacije kritičnog broja (3-4 leptira) jabučnog savijača, odrediti optimalni rok tretiranja. O Granupomterminima prskanja preporučljivo je savjetovanje s regionalnom savjetodavnom službom za zaštitu bilja.

Primjena Granupom-a vrši se prije nego se iz jaja izlegu gusjenice. Dok traže plod, gusjenice u probavni trakt unose granulozni virus. Da bi se to postiglo listovi i plodovi moraju biti dobro prekriveni sredstvom. Uskoro po uzimanju virusa, gusjenice prestaju s hranjenjem i ugibaju. Preporučuje se sredstvo primijeniti predvečer jer se virus inaktivira UV zračenjem sunčevog svijetla, a to znači da sunčani dani utječu na perzistentnost, tj. razgradnju virusa. Stoga je potrebno nakon nekoliko (6-8) sunčanih dana ponoviti tretiranje. 

Sredstvo se primjenjuje u količini od 150 ml/ha po metru visine krošnje uz najmanje 500 litara vode po hektaru. Razmak između tretiranja je 6-10 dana. Sredstvo se smije primjenjivati za vrijeme leta pčela, uz obavezno pridržavanje uputa o primjeni na etiketi, i ne utječe na prirodne neprijatelje štetnika.