Granupom® 150 ml, 500 ml

GRANUPOM® sadrži nov izolirani virus kojim se prekida poznata otpornost jabučnog savijača. Sa sredstvom GRANUPOM® postiže se visoka djelotvornost protiv osjetljivih populacija jabučnog savijača koji je otporan na granulozne viruse.

Sigurnosno tehnički list

 

 

Opis

Novi, snažan virus (CpGV), čak i protiv vrlo otpornih populacija

Insekticid

Koncentracija i aktivna tvar: Cydia pomonella granulovirus 2,2 x 1013.

Područja primjene

Voćarstvo
Koštunjičavo voće – jabučni savijač (Cydia pomonella).

GRANUPOM® sadrži nov izolirani virus kojim se prekida poznata otpornost jabučnog savijača. Sa sredstvom GRANUPOM® postiže se visoka djelotvornost protiv osjetljivih populacija jabučnog savijača koji je otporan na granulozne viruse.

Djelovanje

GRANUPOM® djeluje isključivo na probavni sustav gusjenica jabučnog savijača i nema kontaktnog djelovanja. Uskoro po uzimanju virusa ličinke prestaju s hranjenjem.

Primjena

150 ml/ha i po metru visine krošnje pomiješati s 500 l vode.GRANUPOM® bi se morao korititi na svim žarištima gusjenica u punoj količini (150 ml/ha uz 500 litara vode). Ponavljanje nakon 8 sunčanih dana. Maksimalno 10 korištenja u godini. O terminima prskanja preporučljivo je savjetovanje sa regionalnom službom za zaštitu bilja.

Poboljšavanje djelovanja

Za stimuliranje konzumiranja sredstvu dodati 4 kg/ha otopljenog šećera.

Mogućnosti miješanja

pH vrijednost mješavine mora biti između 6-8. Sredstvo se bez problema miješa sa močivim i tekućim sumporom, VitiSan-om i konvencionalnim insekticidima.
Ne miješati s posebno alkalnim ili kiselim sredstvima (npr. MycoSin® (Vin), sapuni) kao ni preparatima koji sadrže bakar ili alkohol.

Skladištenje: u hladnjaku 1 godina.

Rok trajanja: smrznuto neograničeno.

Pakiranje: 150 ml i 500ml