Enekappa 7:0:21 25kg

Organsko mineralno gnojivo vrhunske kvalitete

Organsko mineralno gnojivo vrhunske kvalitete. Odnos hranjivih tvari pogodan je za vinovu lozu te nasade voća i povrća. Samo jednom aplikacijom, ENNEKAPPA osigurava izbalansiranu prehranu, smanjuje troškove te poboljšava enološku i komercijalnu kvalitetu.

  • dostupan u peletima, sadrži agrogel
  • progresivno otpuštanje elemenata biljku opskrbljuje izbalansiranim hranjivim tvarima
  • visok udio sumpora poboljšava pH tla
  • hrani kulture prema njihovim prirodnim potrebama te stimulira plodnost zemlje
  • otpuštanje hranjiva 90 dana

 

Sigurnosno tehnički list

 

Kategorija: Oznaka:

Opis

Sastav:

  • ukupni dušik (N) 7 %, od kojeg organski dušik 7 %
  • topivi kalijev oksid (K2O) 21 %
  • topivi sumpor trioksid (SO3) 18 %
  • organski ugljik (C) 22 %
  • organska tvar 38 %