Fertil Supernova 12,5

Organsko dušično gnojivo

Zahvaljujući visokoj sposobnosti AGROGELA da apsorbira vodu, jamči efikasnu prihranu biljke čak i u uvjetima s manje vlažnosti. FERTIL SUPERNOVA je za što lakše rukovanje i bolju distribuciju dostupan u manjim peletima.

  • prilagodeno uvjetima tla i klime našeg područja
  • sporo otpuštanje
  • efikasan organski dušik
  • manja dimenzija peleta
  • otpuštanje hranjiva 40 dana

 

Sigurnosno tehnički list

 

Link na web shop: Fertil Supernova 4 kg, Fertil Supernova 25 kg

Kategorija: Oznaka:

Opis

FERTIL SUPERNOVA je organsko dušićno gnojivo bazirano na AGROGELU, vrsti želatine namijenjene poljoprivredi. Bitna karakteristika je sporo otpuštanje dušika.
Gnojivo FERTIL SUPERNOVA ima brzo dostupan udio dušika, do 40 % od ukupne količine te je posebno pogodno za uzgoj povrća, voća i usjeva.

Zahvaljujući visokoj sposobnosti AGROGELA da apsorbira vodu, jamči efikasnu prihranu biljke čak i u uvjetima s manje vlažnosti.
FERTIL SUPERNOVA je za što lakše rukovanje i bolju distribuciju dostupan u manjim peletima. Proizvodni proces FCH (Fully Controlled Hydrolysis/potpuno kontrolirana hidroliza) koji je korišten kod proizvodnje FERTIL SUPERNOVE dozvoljava proizvodnju dušićnog gnojiva sa sporim otpuštanjem u tlu.
U tlu FERTIL SUPERNOVA prirodnim procesom razgraduju mikroorganizmi, a sam proces ovisi o temperaturi i vlažnosti tla.

Potvrđena analiza

  • ukupni dušik (N) 12,5%
  • organski ugljik (C) 40%, ukupni organski dušik 95%
  • pH 4,5

Formulacija: peleti 3,5 mm
Link na web shop: Fertil Supernova 4 kg, Fertil Supernova 25 kg