Uspješniji i zdraviji rast presadnica

Bez obzira radilo se o konvencionalnom načinu uzgoja, koji bi se iz više razloga trebao napuštati, ili ekološkom načinu proizvodnje, zdrava i uravnotežena mikroflora tla preduvjet je za uspješnu i održivu poljoprivrednu proizvodnju. Intenzivan način proizvodnje izuzetno iscrpljuje i osiromašuje tlo te dovodi sve sastojke tla u neravnotežu.

U stadiju klijanja, nicanja i ukorjenjavanja presadnica povrća ili cvijeća najčešći su, ali i potencijalno najopasniji, gljivični uzročnici paleži i polijeganja mladih biljčica. Uzročnici te pojave su različite gljivice koje se mogu nalaziti u nedovoljno steriliziranom supstratu (Pythium, Sclerotinia, Rhizoctonia, Fusarium, Verticillium i dr.) ili se prenose sjemenom (Alternaria, Phoma, Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia i dr.)

Zdrav sadni materijal preduvjet je proizvodnje

Kod zaraze tijekom nicanja, klica će propasti u tlu, a ako se zaraza pojavi kod mladog tek izniklog nasada, doći će do polijeganja i propadanja pojedinih biljčica i čitavih grupa biljaka šireći se dalje na zdrave biljke. Patogene gljivice napadaju prizemni dio stabljike koji potamni, omekšava, a zatim trune ili se osuši. Biljke venu i u rasadniku se pojavljuju prazna mjesta. Bolesti se najčešće javljaju pri zasićenosti tla vodom te pri lošoj higijeni nasada i lošim uvjetima klijanja i nicanja. Važno je napomenuti da je preduvjet svake kvalitetne proizvodnje zdrav sadni materijal, opskrbljenost tla odgovarajućim hranjivima i korištenje steriliziranog supstrata povoljnog mehaničkog sastava.

Usporedba netretirane kontrole (lijevo) i usjeva tretiranog RhizoVital-om 42 (desno)

Usporedba netretirane kontrole (lijevo) i usjeva tretiranog RhizoVital-om 42 (desno)

Odaberite preparate koji nisu štetni za zdravlje

RhizoVital ® 42 sadrži minimalno 25 milijardi /ml spora B. amyloliquefaciens koje štite biljke djelujući antagonistički na uzročnike bolesti, štetne insekte, nematode i korove. Osim toga oni proizvode vitamine, enzime i biljne hormone kojima djeluju na imuni sustav biljaka, povećavajući njihovu otpornost i povećanje prinosa. Bakterije koloniziraju korijen biljke koje svojim rastom istiskuju patogene. Biljka se zbog svog jačeg i zdravijeg korijena lakše odupire drugim biotskim i abiotskim stresovima.

Brojni su pokusi i istraživanja dokazali da korištenje mikroorganizama kao preventivne mjere u svrhu poboljšanja ravnoteže mikloflore tla omogućuje uspješno ukorjenjivanje te konkuriranje svim zemljišnim patogenim gljivama. Za te potrebe na našem tržištu postoje preparati RhizoVital ® 42 na bazi mikroorganizma Bacillus amyloliquefaciens i preparat Promot ® Plus na bazi Trichoderme harzianum i T. koningii. Spomenuti pripravci dozvoljeni su u ekološkoj proizvodnji, nisu štetni za zdravlje ljudi i korisnih životinja, ne ostavljaju rezidue (nema ostataka pesticida) i ne stvaraju rezistentnost.

Gljivice Trichoderme u pripravku Promot ® Plus proizvode enzime i hormone koji pospješuju rast i razvoj korjenovog sustava, cvatnju i time povećavaju prinose. Kombinacija gljiva u pripravku Promot ® Plus ima vrlo širok spektar djelovanja. Enzimi koje proizvode omogućuju lakšu razgradnju organske tvari kao i otapanje fosfata i drugih teško topivih hranjiva i mikroelemenata te oni postaju biljci pristupačniji. Na taj način iniciraju niz biokemijskih promjena u biljci u kojoj jača obrambeni biljni mehanizam i stvara otpornost na bolesti. Pripravak djeluje u rasponu temperature između 8-35° C.

Rhizovital ® 42Promot ® Plus
Tretiranje sjemenaPotapanje korijena
Uranjanje/ potapanje korijenaMiješanjem u supstrate
Miješanje u tlo/ tretiranje tlaZalijevanje
Injektiranjem u hidroponi sustavPrskanje

Može ići u kombinaciji s ostalim sredstvima za zaštitu bilja ili gnojivima kao i u zatvorenim prostorima. U kombinaciji s nekim fungicidima pokazuje sinergističko djelovanje.

Preporuka je koristiti jednu

do dvije aplikacije svaka 2-3 tjedna.

Povećan rast i usvajanje hranjiva

Dosta iskustava stečeno je u usjevima kao što su krumpir i povrće. Znanstvena istraživanja pokazuju da se prosječni urod krumpira može povećati za 5-10%.

Tretiranje RhizoVital -on 42 (lijevo) uspoređeno s netretiranom kontrolom (desno)

Tretiranje RhizoVital -on 42 (lijevo) uspoređeno s netretiranom kontrolom (desno)

Prednosti korištenja RhizoVitala 42 i Promot ® Plus-a:

  • povećani rast korijena i usvajanje hranjiva
  • stimulacija biljnog obrambenog mehanizma
  • inhibicija patogena kroz natjecanje za hranjivim tvarima i prostorom
  • povećanje prinosa
  • dobro miješanje s gnojivima i sredstvima zaštite bilja (kod Promot ® Plus mogućnost miješanja se treba prethodno provjeriti)
  • dobrog i dugog skladištenja/čuvanja