Zdrave uskladištene žitarice

U današnje je vrijeme sve uočljiviji velik problem sa skladišnim štetnicima. Razlog tome mogu biti toplije zime i ljeta pa se javlja veći broj generacija ovih štetnika. Ujedno je i  problem vezan uz neadekvatne skladišne prostore u kojima se vrlo teško provode preventivne mjere (higijena), a samim tim otežana je mogućnost kvalitetnog suzbijanja ovih štetnika.

Biofa_SilicoSec_15kgSilico-Sec® je ekološki siguran i netoksičan prah namijenjen suzbijanju skladišnih štetnika, kukaca (žižaka – Sitophilus spp., žitnog kukuljičara- Rhyzopertha dominica, brašnara-Tribolium spp., surinamskog brašnara Oryzaephilus surinamensis, moljca-Ephestia spp.) i grinja na uskladištenim žitaricama i uljanoj repici, u praznim ili punim skladištima te mlinovima. Djeluje tako da ošteti vanjski voštani sloj insekta kojeg tretiramo, što rezultira dehidracijom i smrću štetnika. Primjenjuje se preventivno i kurativno pri čemu treba kontrolirati vlagu i temperaturu.

Sastoji se od 100% dijatomejske zemlje koja u sebi sadrži silicij dioksid. Spada u skupinu akaricida i insekticida. Vrhunski i potpuno je prirodan i netoksičan.

Načini tretiranja

Izravna primjena na žitarice:

  •  Na uskladištenim žitaricama preventivno (prije pojave štetnika) u količini 1kg/t
  •  Na uskladištenim žitaricama kurativno (nakon pojave štetnika) u količini 2 kg/t

Broj primjena: 1 godišnje

Strojem za primjenu pesticida u obliku prašiva ili ručnim posipavanjem kod uskladištenja na pokretnoj traci (ubacivanjem u žitarice u pokretu).

Vrijeme primjene: kod uskladištenja, tijekom prebacivanja ili kod opasnosti od napada

Tretiranje površina: nanijeti na suha, čista i prazna skladišta.

  • u praznim skladištima 1 kg/100m² (10 g/m²)

Broj primjena: 10 puta godišnje

Primjenjuje se strojem za primjenu pesticida u obliku prašiva (pištolj za zaprašivanje s kompresorom ili pokretnim motorom) prije uskladištenja, preventivno ili kurativno

  • u mlinovima, silosima i plodnim skladištima 1 kg/100 m²

Broj primjena: 12 puta godišnje

27722477085_623694e3de_b moljac

Strojem za primjenu pesticida u obliku prašiva (pištolj za zaprašivanje kompresorom ili pokretnim motorom), preventivno i kurativno.

Vlažnost zrna žitarica ne smije biti veća od 14%, dok vlažnost uljane repice  ne smije biti veća od 7,5%. Važno je prije primjene skladišta dobro očistiti.  Na površini žitarica preparat ostavlja bijelu boju što u konačnici nimalo ne utječe na boju brašna kao ni na kvalitetu konačnog proizvoda. Silico-Sec® se koristi u integriranom i u ekološkom uzgoju. Skladištenje je,  ukoliko je pravilno  – u suhim i mračnim skladištima u originalnoj ambalaži – neograničeno.