Bakterioze na paprikama i kupusu napokon dobile protivnika

Pro-bac dokazano i uspješno rješava probleme bakterijskih i gljivičnih bolesti

Zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika koje su sa sobom donijele velike količine kiše, uz poznate probleme nepoštivanja plodoreda i nepravilne sjetve sjemena u rasadu, i ova je vegetacijska sezona „bogata“ bakteriozama na paprikama i kupusu.

Najopasnija bolest paprike zasigurno je bakterijska krastavost plodova (Xanthomonas campestris pv.Vesicatoria). Osim nje  ekonomski značajnom i štetnom bolešću smatra se i bakterijska pjegavost ploda (Pseudomonas syringae pv. Tomato) koja je također često prisutna u nasadima intenzivnog uzgoja paprike i rajčice.  Što se kupusa tiče zeljari već godinama muku muče sa crnom truleži provodnih snopova kupusa Xanthomonas campestris pv.campestris.

Do ove godine problemi bakterioza nisu bili rješivi. Naime, pripravci registrirani za suzbijanje bakterioza na paprikama i kupusu su pripravci na bazi bakra. Osim što se ispostavilo da bakar djelomično može samo smanjiti širenje bolesti te u konačnici ne može riješiti problem bakterijskih bolesti, ostaje i opasna činjenica da je bakar  teški metal, te da pripravci na bazi bakra karencu imaju i do 40 dana. Nastavno na to zaštita bakrenim pripravcima trebala bi biti iznimka, te bi ga trebali koristiti samo kada za to postoje opravdani razlozi.

Bakar je prvenstveno baktericid. Primjenjujući ga, površinu na koju ga nanosimo dezinficiramo prilikom čega ubijamo i korisne i štetne mikroorganizme čime u potpunosti narušavamo prirodnu ravnotežu. Poznato je da su štetni organizmi u prirodi prilagodljiviji i virulentniji od korisnih i iz tog razloga imaju veću šansu da se prije nastane na dezinficiranoj površini. Stoga je vrlo važno uz fungicide ili baktericide koristiti preparate na bazi korisnih mikroorganizama.

Takav pripravak je Pro-bac  koji u svom sastavu ima najveći postotak korisnih mikroorganizama. Osim toga u sastavu ima nevjerojatno veliki broj organskih elemenata, zapravo sve što biljka sama može stvoriti.  Preparat ima veliku moć regeneracije  biljnog tkiva. Primjenom će biljka  biti zaštićena od mnogih bolesti, vlage, hladnoće i visokih temperatura, štetnog djelovanja herbicida, mehaničkih oštećenja i drugog. U preparatu se nalaze vitamin B,C, E i K, fitohormoni  (auksini, giberelini i citokinini), fitoaleksini, antioksidansi i mnoge druge tvari prirodnog porijekla što zasigurno ima puno veću efikasnost od sintetskih proizvoda, te iz tog razloga proizvod ima certifikat za ekološku proizvodnju. Pro-bac-om vraćamo ravnotežu i sprječavamo nastanak bolesti. Oko biljke se nakon zalijevanja i folijarnog tretiranja stvara „mehanička barijera“ zapravo dinamička zaštita živih mikroorganizama koji sprečavaju prodor štetnih mikroorganizama. Veliki značaj ima miješanje Pro-baca sa svim kemijskim pesticidima i gnojivima jer on u sebe usvaja i aktivnu tvar dodanog pripravka te ju štiti od negativnog djelovanja.

Tretiranje paprike i kupusa

Prilikom primjene Pro-bac-a na paprikama koje su bile  inficirane  bakterijama, polje se tretiralo u tri navrata. Prvo tretiranje bilo je  sa 7 litara Pro bac-a na hektar zalijevanjem i 3 litre na hektar folijarno. Drugo i treće tretiranje se obavilo sa 5 litara zalijevanjem i 1,5 litara folijarno. Biljke su se nakon tretiranja u potpunosti regenerirale. Tretiranja se nakon 3 osnovna rade u vrijeme povoljnih uvjeta za infekciju.

Isti način tretiranja radio se na kupusu i to na hibridu koji nema otpornost na Crnu trulež provodnih snopova. Simptomi bakterioza se nisu širili dalje. Bakterija je u potpunosti potisnuta.

U tijeku je istraživanje djelovanja Pro-bac-a na Varaždinski kupus koji isto tako nije otporan na Crnu trulež provodnih snopova.

 

Bakterioza na paprikama.

Slika 1

 

 

Paprike u plasteniku tretirane Pro-bacom u kombinaciji sa Organoquick vinasse ( NPK gnojivo za primjenu fertirigacijom)

Slika 2.

 

Paprike u polju tretirane Pro-baco-om.

Slika 3

Došlo je do potpune regeneracije biljaka.

 

Kupus tretiran Pro-bacom.

Slika 4

 

Kupus oštećen od gusjenica kupusnog moljca. Vrlo je važno sprečavanje ozljeda od insekata kao i ostalih mehaničkih oštećenja koja predstavljaju put za bakterije i druge patogene. Kombinacijom Boundary-a i Neemazala u koncentraciji od 0,3% u potpunosti se rješava problem štetnika na kulturama.

Slika 5

 

Za sve informacije i planove tretiranja kontaktirajte Vaš Pro-eco tim.

Jer s nama je uspješna organska poljoprivredna proizvodnja lakša.

 

                                                                                              Martina Borić dipl.ing.agr