Kako huminske kiseline pomažu povisiti sadržaj humusa u tlu

huminske kiseline, tlo, pro-eco

Tlo je najvažniji čimbenik u poljoprivredi, no njegova je plodnost ugrožena, a samim time i opskrba rastuće svjetske populacije hranom. U Hrvatskoj, kao i na globalnoj razini postotak humusa u tlu pada, dok se površine degradiranog i napuštenog tla povećavaju. Danas se čovječanstvo suočava s važnom zadaćom očuvanja i povećanja postojećeg sadržaja humusa.

Ali što je zapravo humus? Koju funkciju ima i što možemo učiniti da se suprotstavimo njegovom gubitku?

Općenito se pod humusom podrazumijeva ukupnost fino razgrađenih organskih tvari u tlu, a nastaje kao rezultat neumorne metaboličke aktivnosti mikroorganizama. Humus se razlikuje prema dugotrajnosti u tlu, pa se takozvani hranjivi humus sastoji od organskih tvari koje organizmi u tlu brzo troše, a trajni se humus, pak, sastoji od
huminskih tvari koje se polako razgrađuju te dulje ostaju u tlu. On veže na sebe hranjive sastojke i vodu, održava strukturu tla i čini oko 90 % organske mase plodnog humusnog tla. Fenomen plodnosti u konačnici je vidljiva interakcija između tla i biljnog svijeta u tlu. Sadržaj humusa u tome igra veliku ulogu. Tlo bogato humusom bogato je
glineno-humusnim kompleksima, a oni nastaju djelovanjem organizama u tlu te drže vodu i hranjive tvari dostupne biljkama u rizosferi. Međutim, u tlu bez humusa, ti kompleksi uglavnom nedostaju. Hranjive tvari koje se dodaju u tlo gnojidbom ispiru se u podzemne vode (uglavnom neiskorištene) čineći biljke slabijima i osjetljivijima na bolesti. Također, nedostatak stabilnih glineno-humusnih kompleksa izlaže čestice tla eroziji.

Gubitak humusa – što učiniti?

Mnogo obradivih površina u svijetu već je siromašno humusom te ima mali (1 do 2 %) ili vrlo niski (<1 %) udio humusa. Stoga je potrebno inteligentno upravljati humusom i razumjeti živi sustav tla kako bi se održivo obnovila razina humusa.

Najjednostavnija metoda dobivanja humusa (npr. za vlastiti vrt) je kompostiranje organskog otpada. Metode stvaranja humusa na poljoprivrednom zemljištu uključuju uzgoj usjeva i njegu usjeva, odgovarajuću raspodjelu organskog gnojiva i izbjegavanje golog ugra.

Za stvaranje humusa, posebice trajnog, osobito su efikasne i korisne huminkse kiseline.

Huminske kiseline su temeljni sastojak huminskih tvari. Nalaze se u humusnimtlima, tresetu, morskoj vodi i u mekanom lignitu – zvanom leonardit. Huminske kiseline iz visoko oksidiranog leonardita i do pet su puta aktivnije od huminskih kiselina iz konvencionalnih izvora. U samom tlu huminske kiseline potiču stvaranje humusa promičući rast stabljike i korijena usjeva te povećanje brojnosti korisnih mikroorganizama u tlu. One aktivno podržavaju stvaranje esencijalnih glineno-humusnih kompleksa, koji vežu vodu i hranjive sastojke te ih otpuštaju biljkama  – po potrebi tijekom vegetacije.

U okviru povećanja kvalitete tla, upotreba huminskih kiselina dragocjena je mjera za dugoročno održavanje plodnosti našeg tla.

Stoga smo na tržište stavili nove proizvode kojima je baza visoko oksidirani leonardit bogat huminskim i fulvo kiselinama:

PerlHumus® – granulirani poboljšivač tla koji unosi trajni humus u tlo, poboljšava strukturu tla posebice na pješčanim i glinastim tlima, aktivira mikroorganizme, poboljšava sposobnost zadržavanje vlage i hraniva u tlu te neutralizira pH. Sadrži 40% huminskih tvari (huminske i fulvo kiseline).

PowHumus® – vodotopivi ojačivač bilja i poboljšivač tla na bazi aktivnih huminskih kiselina (kalijev humat). Trenutno poboljšava apsorpciju biljnih hranjivih sastojaka i učinkovitost gnojiva u tlu te stimulira izgradnju plodnog i mikrobiološki živog tla. Sadrži do 85% kalijevog humata, do 63% huminskih tvari te do 12% K2O.

BioHealth® TH BS WSG – vodotopivo organsko gnojivo i ojačivač bilja na bazi aktivnih huminskih kiselina (kalijev humat), ekstrakta morskih algi (Ascophyllum nodosum)i korisnih mikroorganizama (sojevi Bacillus i sojevi Trichoderma). Potiče snažan i zdrav rast biljaka, povećava otpornost biljaka na stresne situacije, potiče mikrobiološku aktivnost u tlu i rizosferi te mobilizira neaktivne hranjive sastojke čineći ih dostupnim biljkama. Sadrži 75% kalijevog humata, do 68% huminskih tvari, do 12% kalija, 10% Ascophyllum nodosum te dodatno Trichoderma harzianum i Bacillus subtilis.

Za dodatne nam se informacije obratite s povjerenjem 🙂