Liqhumus – 1 l, 5l, 10 l, 20 l 

LIQHUMUS® Liquid 18 je tekući ojačivač bilja na bazi njemačkog leonardita. Alkalnom ekstrakcijom leonardita dobivaju se prirodne huminske kiseline poput kalij – humata. U LIQHUMUS® Liquid 18 sadržane huminske kiselinesu visoko kompleksne, organske molekule, koje su humifkacijom i geološkim procesima tijekom milijuna godina nastale od biljnih i životinjskih ostataka.

Link na webshop: Liqhumus 1 l, Liqhumus 10 l, Liqhumus 20 l, Liqhumus 1000 l

Kategorija: Oznaka:

Opis

Huminske kiseline u tlu su stabilne i doprinose direktno izgradnji  humusa, stimuliraju rast biljaka i mikroorganizama u tlu. LIQHUMUS® Liquid 18 može se miješati s drugim sredstvima ili direktno unositi u tlo.

Prednosti i način upotrebe:

> Trenutno povećava apsorpciju hraniva i efikasnost gnojiva
> Ojačava biljku u borbi protiv stresa (suša, pritisak patogena, visoke/niske temperature, salinitet)
> Pospješuje prinos i kvalitetu tretirane kulture
> Poboljšava sadržaj humusa već nakon prve primjene
> Poboljšava sposobnost zadržavanja vlage i hraniva
> Povećava biološku aktivnost i plodnost tla

Preporučene doze:

 Tlo24-45- l/ha podijeljeno u više obroka (5-10 l/ha) kroz vegetaciju
 Folijarno75-150 ml/100 l vode  (svaka 2 tjedna za vrijeme vegetacije)
 Supstrat0,5-2,5 l/m3
 Sjeme0,5% otopina (5 ml/1 l vode ili 500 ml/ 100 kg sjemena)           
 Hidroponski uzgoj50 do 150 ml, 1000 l hranjive otopine za vrijeme cijele vegetacije      

 

Sastav:

 Huminske tvari20-22 %
 Huminske kiseline14 %
 Fulvo kiseline4 %
 Suha tvar22-23 %
 Organska tvar14-18 %
 pH9,5-10,5
 Kalij2,5-3 %
 Granulacija1-6 mm
 Gustoća1,12 kg/L

 

Skladištenje: 
Skladištiti na suhom mjestu zaštićenom od mraza i sunca.
Čuvati van dohvata djece!

Pakiranje:  1 l, 5l, 10 l, 20 l 

Link na webshop: Liqhumus 1 l, Liqhumus 10 l, Liqhumus 20 l, Liqhumus 1000l