Copstar®

Opis

Sastav
Ukupni i vodotopivi bakar (Cu) ………………. 6,0 % p/p (7,5 % p/v)

CopStar® je proizvod namijenjen preventivnom i kurativnom tretiranju nedostatka bakra. CopStar® omogućuje povećanje otpornosti biljaka na specifične gljivične bolesti. To je zbog činjenice da je bakar neophodan za rad metaboličkih puteva koji biljci omogućuju stvaranje samoobrane. Bakar koji se nalazi u organskom kompleksu CopStar® lako je dostupan i izražava snažnu sistemsku aktivnost, kako uzlaznu tako i silaznu. Kompleksna sredstva u formulaciji imaju visoku topljivost i potpuno su biorazgradivi u tlu.

Doziranje:
Žitarice:
Folijarna primjena: 0,75-1,5 L/ha u kasnom busanju
– tikvenjače, plodovito povrće (rajčica, paprika): 15 dana nakon presađivanja
Fertirigacija: 1-3 L/ha po primjeni
Folijarno: 100 ml/100 L na početku vegetacije,
a kasnije 100-200 ml/100 L
– lisnato povrće: 15 dana nakon presađivanja
Fertirigacija: 1-3 L/ha po primjeni
Folijarno: 100 ml/100 L na početku vegetacije, a kasnije 100-200 ml/100 L
– voćarstvo, vinova loza: od početka pupanja
Fertirigacija: 2-3 L/ha po primjeni
Folijarno: 200-250 ml/100 L
– maslina:
Fertirigacija: 2-3 L/ha po primjeni
Folijarno: 200-400 ml/100 L

Ne primjenjivati na kulture/sorte osjetljive na bakar.
Između dvije primjene napraviti razmak od minimalno 15 dana.
Kod folijarnog tretiranja uvijek bolje primjenjivati samostalno i ne koristiti na biljkama izloženim stresu (suša, poplava, mraz ili toplinski udar). Ne tretirati na vrlo visokim ili vrlo niskim temperaturama i u uvjetima visoke relativne vlažnosti zraka.
Ne smije se miješati sa proizvodima s izrazito visokim pH. Ne miješati s bordoškom juhom ili drugim proizvodima koji sadrže kalcij, ne miješati sa sumporom, uljima i kalcijevim sulfatom. Miješanje sa drugim oblicima bakra ili proizvodima koji sadrže aminokiseline moguće je u određenim kulturama, kao što je maslina.

Čuvati na temperaturi između 0º C i 50º C.

Pakiranje: 0,5 L, 1 L