Progress Micro 6:5:13

Organsko mineralno gnojivo

Organsko mineralno gnojivo, stimulira hranjivost zemlje te daje magnezij, sumpor i elemente u tragovima, kako bi i potrebe najzahtjevnijih kultura bile zadovoljene, svi se elementi
otpuštaju ciljano i efikasno.

 • stimulira hranjivost zemlje te daje magnezij, sumpor i elemente u tragovima
 • kako bi i potrebe najzahtjevnijih kultura bile zadovoljene, svi se elementi
  otpuštaju ciljano i efikasno

Link na webshop: Progress Micro 5 kg, Progress Micro 25 kg

Sigurnosno tehnički list

 

Kategorija: Oznaka:

Opis

PROGRESS MICRO sadrži izbalansiran udio hranjivih tvari za vinograde i voćnjake s velikim potrebama za prihranom. Rezultat primjene je proporcionalan rast i kvalitetan urod.

Specifična kombinacija minerala omogućava postupno otpuštanje nutrijenata te izbalansirano hranjenje biljke. Ujedno sprječava gubitak potrebnih hranjivih tvari te stimulira prirodnu biomasu tla.

PROGRESS MICRO stvoren je za biljke koje zahtijevaju kvalitetnu prihranu.
Organska tvar u sredstvu nastala je metodom FCH, bogata je amino kiselinama te je tako otpuštanje hranjivih tvari postupno.
Sadrži izbalansirane mikroelemente kao što su bor, željezo, mangan i cink.
Nedostatak bilo kojeg od elementa rezultirao bi smanjenom plodnošću kultiviranih nasada.

PROGRESS MICRO pogodan je za korištenje u ranu jesen i proljeće. Pravilna upotreba svake godine pomaže održavanje organske tvari tla.
Vrijeme otpuštanja je 90 dana.

Potvrđena analiza

 • ukupni dušik (N) 6 %, od čega organski dušik (N) 6 %
 • ukupan fosfor anhidrid (P2O5) 5 %, od čega razgradiv P2O2 u neutralnom amonij citratu i vodi (P2O2%) 3 %
 • u vodi razgradivi K2O 13 %
 • ukupan magnezij (MgO) 2 %
 • u vodi razgradiv SO3 10 %
 • organski ugljik (C) biološkog porijekla 25%
 • elementi u tragovima: bor, željezo, mangan, cink

Formulacija: peleti 3,5 mm
Pakiranje: 5 kg, 25 kg

Link na webshop: Progress Micro 5 kg, Progress Micro 25 kg