• Rovac

  Ekološko suzbijanje zemljišnih štetnika

  Protekla zima s nadprosječno visokim temperaturama pogodovala je prezimljavanju velikog broja zemljišnih štetnika. Izrazito velik broj štetnika se pojavljuju na poljima gdje nisu provedene potrebne agrotehničke mjere kojima se smanjuje njihova populacija (obrada tla, plodored…). Najznačajniji zemljišni štetnici koji rade štete na povrtnim i ratarskim kulturama su: rovci, sovice pozemljuše, grčice hrušta i livadni komar. […]

  Opširnije...
 • Jabuka

  Zaštita i pomoć biljkama u stresnim situacijama

  Pomognite biljkama u lošim vremenskim uvjetima ojačivačima bilja i zaštitinim sredstvima dozvoljenim u ekološkoj proizvodnji. Ojačivače bilja pripoizvodi njemačka tvrtka Biofa Ag koja se već 25 godina uspješno bavi biološkom zaštitom u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu i jedna je od vodećih imena na području zapadne Evrope. Ojačivače bilja za prevenciju gljivičnih bolesti čine: EQUISETUM PLUS […]

  Opširnije...
 • Jabučni savijač

  Granupom® – insekticid za kontrolu jabučnog savijača

  Efikasno i ekološki prihvatljivo suzbijanje jabučnog savijača vrši se biološkim sredstvom za zaštitu Granupom®. Granupom® sadrži novi izolirani granulozni virus (2,2×1013 granula/l) kojim se prekida poznata otpornost jabučnog savijača i postiže visoka djelotvornost. Jabučni savijač (Cydia pomonella) najopasniji je štetnik nasada jabuka, a napada i ostale vrste kao što su kruške, dunje, marelice, orah i […]

  Opširnije...
 • Maslina

  Folijarna gnojidba masline

  U vrijeme intenzivne vegetacije maslina ima povećane potrebe za makro i mikro hranjivima. Uz osnovnu gnojidbu potrebna hranjiva možemo osigurati putem navodnjavanja, a kada to nije moguće primjenjuje se folijarna gnojidba. Folijarna prihrana maslina uvijek postiže dobre rezultate. Neophodna je u maslinicima koji nemaju navodnjavanje i gdje je u sušnom razdoblju uslijed velikog nedostatka vlage […]

  Opširnije...
 • Krumpirova zlatica

  Neemazal®TS – biološki insekticid za suzbijanje štetnika

  Blaga zima s nadprosječno visokim temperaturama uvjetovala je preživljavanje velikog broja štetnika čiju prisutnost nalazimo na gotovo svim poljoprivrednim kulturama. Za ekološke i integrirane proizvođače, ali i za sve one koji vode brigu o zaštiti okoliša rješenje u suzbijanju štetnika je primjena biološkog insekticida širokog spektra Neemazal TS. NeemAzal TS sadrži aktivnu tvar azadirachtin iz […]

  Opširnije...
 • Wolff – mješavina

  Zatravljivanjem do veće bioraznolikosti i bolje plodnosti tla Osigurajmo kontinuiranu pašu za eko pčelinjak Kroz duži niz godina jednostranom obradom i primjenom mehanizacije u vinogradima dolazilo je do zbijanja tla. Smanjivala se poroznost i narušavali su se vodozračni odnosi. Tla su gubila povoljna teksturna i strukturna svojstva , a samim time kvalitetu i potencijalnu plodnost. […]

  Opširnije...
 • Azomite – minerali za zdravlje i bolje prinose

  Azomite® je glineni prah puderaste teksture dobiven mljevenjem prirodne stijene koja u svom sastavu sadrži širok spektar minerala i elemenata. Taj prirodni prah registriran je pod nazivom Azomite®, te mu samo ime govori da sadrži minerale od A do Z, uključujući i elemente u tragovima. Takav sastav Azomita® rezultat je prirodnog procesa u evoluciji Zemlje, […]

  Opširnije...
 • Proljetna gnojidba u ekološkom uzgoju

  Nakon zime i faze mirovanja za dobar start i razvoj, poljoprivredne kulture moraju imati osigurana lako dostupna, potrebna hranjiva. Trebate li obaviti gnojidbu već postojećeg nasada kojom se unose hranjiva potrebna za predstojeću vegetacijsku godinu ili pak obaviti proljetnu prihranu dušičnim gnojivima, u našem vas asortimanu očekuju organska gnojiva dobivena posebnom tehnologijom koja organske izvore […]

  Opširnije...
 • Biološko suzbijanje štetnika entomopatogenim nematodama

  Suzbijanje štetnika upotrebom entomopatogenih nematoda prirodno je i ekološko rješenje zaštite poljoprivrednih kultura. Taj se način suzbijanja štetnika već dugi niz godina primjenjuje u Europi, Americi, Australiji i Japanu. Entomopatogene nematode su mikroskopski jednostavni organizmi koji u sebi nose simbiotske bakterije. One aktivno parazitiraju u štetnike ulazeći u njihovu tjelesnu šupljinu kroz prirodne otvore: usta, […]

  Opširnije...