• Algovital®Plus – pomoć biljkama u stresnim situacijama

  Stresne situacije na poljoprivrednim kulturama, kakvim u posljednje vrijeme svjedočimo, izazivaju ekstremne vremenske pojave. Kasno proljetni i ranojesenski mrazevi, tuča ili suša, jaki i olujni vjetrovi te poplave koje su prošle godine nanijele velike štete, ostavljaju posljedice za čiju sanaciju često treba mnogo vremena i truda. U proljeće kretanjem vegetacije,

 • Gnojidba kukuruza u ekološkom uzgoju

  Prošla godina je zbog obilnih kiša bila vrlo nepovoljna za uzgoj kukuruza i drugih poljoprivrednih kultura. Uz vjeru da će nam vremenski uvjeti ove godine biti naklonjeniji, za dobar prinos kukuruza osim kvalitetne obrade tla, potrebno je napraviti kvalitetnu gnojidbu. Najveće potrebe za hranivim elementima u uzgoju kukuruza se javljaju

 • Prirodna prevencija polijeganja sadnica

  S ciljem smanjenja negativnih posljedica primjene kemijskih sredstava, koja zbog razvoja rezistentnosti s vremenom postaju sve manje učinkovita, u današnje vrijeme težište sve više stavljamo na ekološkuzaštitu bilja. Za potrebe ekološkog uzgoja stvorena je nova generacija bioloških pripravaka kojom se sprječava pojava i razvoj bolesti. Ti pripravci nisu štetni za zdravlje ljudi i korisnih životinja, ne ostavljajurezidue i

 • Gnojidba trajnih nasada u ekološkom uzgoju

  Gnojidba trajnih nasada: voćnjaka, maslinika i vinograda izuzetno je važna agrotehnička mjera kojom se podržava potrebna razina hranjiva u tlu i ravnoteža među pojedinim hranjivim elementima neophodnim za normalan rast i razvoj kultura. Ujedno se redovitom gnojidbom u tlo vraćaju hranjiva iznesena uslijed vegetativnog rasta mladica, izboja i korijena kao

 • Osnovna gnojidba masline u ekološkom uzgoju

  Poznate su prednosti ekološkog ili organskog uzgoja – čuva se plodnost tla, kvaliteta vode (smanjuju se nitrati u tlu), energija se racionalnije koristi. Osim toga, eko uzgoj čuva biološku i genetsku raznovrsnost i proizvodi kvalitetne i zdrave kulture bez ostataka rezidua pesticida i štetnih tvari. Gnojidba u ekološkom maslinarstvu Gnojidbom

 • Ekološko suzbijanje zemljišnih štetnika

  Protekla zima s nadprosječno visokim temperaturama pogodovala je prezimljavanju velikog broja zemljišnih štetnika. Izrazito velik broj štetnika se pojavljuju na poljima gdje nisu provedene potrebne agrotehničke mjere kojima se smanjuje njihova populacija (obrada tla, plodored…). Najznačajniji zemljišni štetnici koji rade štete na povrtnim i ratarskim kulturama su: rovci, sovice pozemljuše,

 • Zaštita i pomoć biljkama u stresnim situacijama

  Pomognite biljkama u lošim vremenskim uvjetima ojačivačima bilja i zaštitinim sredstvima dozvoljenim u ekološkoj proizvodnji. Ojačivače bilja pripoizvodi njemačka tvrtka Biofa Ag koja se već 25 godina uspješno bavi biološkom zaštitom u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu i jedna je od vodećih imena na području zapadne Evrope. Ojačivače bilja za prevenciju

 • Granupom® – insekticid za kontrolu jabučnog savijača

  Efikasno i ekološki prihvatljivo suzbijanje jabučnog savijača vrši se biološkim sredstvom za zaštitu Granupom®. Granupom® sadrži novi izolirani granulozni virus (2,2×1013 granula/l) kojim se prekida poznata otpornost jabučnog savijača i postiže visoka djelotvornost. Jabučni savijač (Cydia pomonella) najopasniji je štetnik nasada jabuka, a napada i ostale vrste kao što su

 • Folijarna gnojidba masline

  U vrijeme intenzivne vegetacije maslina ima povećane potrebe za makro i mikro hranjivima. Uz osnovnu gnojidbu potrebna hranjiva možemo osigurati putem navodnjavanja, a kada to nije moguće primjenjuje se folijarna gnojidba. Folijarna prihrana maslina uvijek postiže dobre rezultate. Neophodna je u maslinicima koji nemaju navodnjavanje i gdje je u sušnom

 • Neemazal®TS – biološki insekticid za suzbijanje štetnika

  Blaga zima s nadprosječno visokim temperaturama uvjetovala je preživljavanje velikog broja štetnika čiju prisutnost nalazimo na gotovo svim poljoprivrednim kulturama. Za ekološke i integrirane proizvođače, ali i za sve one koji vode brigu o zaštiti okoliša rješenje u suzbijanju štetnika je primjena biološkog insekticida širokog spektra Neemazal TS. NeemAzal TS

 • Wolff – mješavina

  Zatravljivanjem do veće bioraznolikosti i bolje plodnosti tla Osigurajmo kontinuiranu pašu za eko pčelinjak Kroz duži niz godina jednostranom obradom i primjenom mehanizacije u vinogradima dolazilo je do zbijanja tla. Smanjivala se poroznost i narušavali su se vodozračni odnosi. Tla su gubila povoljna teksturna i strukturna svojstva , a samim

 • Azomite – minerali za zdravlje i bolje prinose

  Azomite® je glineni prah puderaste teksture dobiven mljevenjem prirodne stijene koja u svom sastavu sadrži širok spektar minerala i elemenata. Taj prirodni prah registriran je pod nazivom Azomite®, te mu samo ime govori da sadrži minerale od A do Z, uključujući i elemente u tragovima. Takav sastav Azomita® rezultat je

 • Proljetna gnojidba u ekološkom uzgoju

  Nakon zime i faze mirovanja za dobar start i razvoj, poljoprivredne kulture moraju imati osigurana lako dostupna, potrebna hranjiva. Trebate li obaviti gnojidbu već postojećeg nasada kojom se unose hranjiva potrebna za predstojeću vegetacijsku godinu ili pak obaviti proljetnu prihranu dušičnim gnojivima, u našem vas asortimanu očekuju organska gnojiva dobivena

 • Biološko suzbijanje štetnika entomopatogenim nematodama

  Suzbijanje štetnika upotrebom entomopatogenih nematoda prirodno je i ekološko rješenje zaštite poljoprivrednih kultura. Taj se način suzbijanja štetnika već dugi niz godina primjenjuje u Europi, Americi, Australiji i Japanu. Entomopatogene nematode su mikroskopski jednostavni organizmi koji u sebi nose simbiotske bakterije. One aktivno parazitiraju u štetnike ulazeći u njihovu tjelesnu

 • Biološko suzbijanje lisnih minera

  Za suzbijanje lisnih minera u svom programu nudimo biološki insekticid Neem Azal® TS. NeemAzal®TS sadrži aktivnu tvar Azadirachtin iz koštica tropske biljke Neem (Azadirachta indica) koji djeluje kao regulator rasta i smanjuje plodnost ženki štetnih insekata. Ulazeći u tijelo insekata, azadirahtin blokira pravilan rad hormona što rezultira time da insekti

 • Insectosec® – saveznik u borbi protiv crvenih grinja i ostalih parazita

  Formulacija  InsectoSec je prah, a koristi se kao insekticid, akaricidte za suzbijanje drugih člankonožaca. Kao biocid djeluje protiv crvene grinje (Dermanyssusgalline), mrava i ostalih parazita. Dermanycusgalline je slobodno živuća ektoparazitska grinja poznata i kao tekut kokoši. Grinja je nametnik koji se pojavljuje kod svih vrsta domaće peradi, ptica, a vrlo